Objektumorientált programozás JAVA nyelven (OOP)

Beállítások/ telepítés (segédlet)

Először a megfelelő JAVA szoftvert kell telepíteni, (ehhez íme egy kis rövidítésmagyarázat):

Másodszor be kell állítani a megfelelő elérési utakat és környezeti változókat. Enélkül nem fog menni sem a fordítás, sem a példaprogramok futtatása.

Linux operációs rendszeren a következő módon:
export PATH=$SPATH:/opt/java/bin: .
export CLASSPATH=$CLASSPATH:. :/home/munka

Windows operációs rendszeren parancssorból, vagy .bat állományból:
SET PATH=%PATH%;c:\Program Files\java\jdk1.5.0\bin ; .
SET CLASSPATH=%CLASSPATH%;. ;c:\munka\

A PATH bejegyzésnél a bin könyvtár természetesen a gépre telepített java környezet bin könyvtárára mutasson!
A CLASSPATH-ban a "pont" azért kell, hogy a JVM az aktuális könyvtárban megtalálja az osztályokat (lásd: névtelen csomagok)!
A beállítások csak az aktuális munkafolyamatra lesznek érvényesek. Amennyiben globális éls állandó bejegyzést kívánunk adni, akkor az az adott operációs rendszer megfelelő részén tehetjük meg:

Amennyiben ez sikerült, a SET vagy az export paranccsal ellenőrizhetjük a bejegyzések eredményét. (Figyelem! a globális bejegyzések csak kijelentkezés és ismételt bejelentkezés uán lépnek érvénybe!) Egy konzol ablakban (cmd.exe) a java, ill. javac parancsok futtathatóak és bármilyen könyvtárból elérhetőek! (Ellenőrzéshez gépeljük be a javac illetve a java parancsokat paraméterek nélkül. Ha mindkét parancs egy kb. egy képernyőoldalas üzenetet küld a helyes használatáról, akkor a környezeti változók beállítása sikerült.)

Ezután lehet telepíteni az egyes kisebb fejlesztő programokat:

Megj: A NetBeans, Eclipse stb. jellegű programok telepíőkészlete telepíti a teljes JDK-t is , ilyenkor azt nem kell előre telepíteni, de a környezeti változókt ekkor is célszerű beállítani.

A JAVA nyelv alapjai, vagyis hogyan írjam meg a "helóvördöt" jávában?

Patrick Naughton és James Gosling 1991. (SUN MicroSystems), mini kommunikációs nyelvet kezdenek kifejleszteni. Célkitűzésük egy nagyon hatékony, architektúra-független, kis erőforrás igényű rendszer kifejlesztése volt. Alapöteltük lényege (Nicolaus Wirth- pascal nyelvi kódja alapján), egy elképzelt, hipotetikus gépre közbenső kódot generáljanak (Java Virtual Machine, JVM), amely azután minden olyan gépen működőképes amely rendelkezik ezzel az interperterrel. Kiindulásként a C++ nyelvet egyszerűsítették. Céljuk egy olyan nyelv megalkotása volt, ami tisztán objektum-orientált, és a lehetséges hibák már fordítási időben kiderüljenek.

Az elterjedéshez azonban az is kellett, hogy a 90-es években rohamosan fejlődő web-alkalmazásokra is felkészítették a nyelvet. A web böngészőkbe belecsempészett beépülő JVM-ek (HotJava Browser, Netscape, stb.) életre keltették az addig statikus lapokat, képesek voltak a HTML-lapokba épített bájtkódok(appletek) futtatására, animációk, mozgó ábrák, zenék és videók formájában (1995-96-tól).

A nyelv főbb jellemzői: objektum-orientált, elosztott, biztonságos, hibatűrő, architektúra-független, hordozható, interpretált, nagy teljesítményű, többszálú, dinamikus.

A java osztálykönyvtár (API)

A nyelv tervezésénél az átláthatóság, az egyszerűség és a hibalehetőségek minimalizálására törekedtek. A Java nyelv a fejlesztőkörnyezettel együtt levő osztályhierarchiával képez szétválaszthatatlan egységet. A Java filozófiája szerint az összetartozó osztályokat csomagokba (package) sorolják. A legfelső szinten a java, javax csomagok állnak. Acsoamgok további alcsomagokat tartalmazhatnak: java.lang, java.io, java.util, java.awt, stb; ileltve: javax.sound, javax.swing, stb.

Az egyes scomagokban találhatóak meg az egyes osztályok: java.lang.String, java.lang.Math, java.lang.System, stb. Általában a csomagok neve kisbetűs, az egyes osztályok neve pedig nagybetűvel kezdődik. Egy osztály metódusát minősítetten hívhatjuk meg, pl:

java.lang.System.out.println(”Hello world!”);

(A programozás során azonban rendelkezésünkre áll több egyszerűsítő lehetőség is, az osztályok elérésére.)

A java programok szerkezete

HelloWorld.java

public class HelloWorld{

 public static void main(String[]args){

  System.out.println( "Hello World!" );

 }

}

A forráskódra vonatkozóan a következő megszorítások vonatkoznak:

A fordítást a telepített SDK /bin/ könyvtárában található javac programmal végezhetjük.
(
javac HelloWorld.java). Sikeres fordítás esetén a tárgykódú fájlt kapunk HelloWorld.class néven. A .class fájlok már platform függetlenek, hordozhatóak, és osztályaik bármelyik JVM-en futtathatóak. Ezt a bin könyvtárban található java programmal indíthatjuk. (java HelloWorld )

Fordítási/futtatási szabályok: