SZ35 (Programfejlesztés szigorlat) tárgy információk

2007/2008 őszifélév.

A kruzus "EF" besorolású, tehát órarendi előadások/konzultációk nincsenek.

A sikeres szigorlat érdemjegye 5 részjegyből áll: féléves programozási feladat; "C" és "Pascal" nyelvű írásbeli feladat, illetve "C programnyelv" és "Algoritmusok és adatstuktúrák" szóbeli vizsga. Ezen részjegyek súlyozott átlaga adja a leckekönyvbe kerülő jegyet. (Bővebben lásd a félévi feladatkiírásban.)

A feladatok legvégső beadási határideje a 15. hét, (előbbi leadás természetesen lehetséges).

A feladatok javítási ideje minden esetben 8 nap. Írásbeli vizsgát tenni csak kijavított és elfogadhatóra értékelt feladattal lehet. A neptunos jelentkezéskor ezt figyelembe kell venni! Amennyiben a feladaton javítani kell, akkor az ismételt leadástól számított 8. napon írjuk ki az újabb eredményt! (Tehát a vizsgaidőszak ütemezésénél mindenki vegye figyelembe, hogyha valaki a leadással kivár az utolsó pillanatig, és a feladata hiányos, akkor azt javításra egy hét múlva visszaadjuk. Ezután az eredményre egy hetet ismét várni kell, így kb. az első két vizsgaalkalomra nem is tud majd bejelentkezni!)

CV-s és EF-es kurzusra jelentkezettek (tantárgy újrafevétel)

Azok a hallgatók, akik a tárgyat valamelyik előző félévben már felvették és most CV-s, EF-es kurzuson vannak, a következő feltételekkel folytathatják tanulmányaikat (KEDVEZMÉNYEK!):

Azok a hallgatók, akik még egyátalán nem oldottak meg feladatot (első tárgyfelvétel), ők legyenek szívesek a régi feladatlistából választani, és azt emailben elküldeni a lap alján található címre.

A tantárgy részletes tematikája

Nappali tagozat; Távoktatás/levelező tagozat

A változásokat és az eredményeket itt közöljük.


  ♠ A grafikus DOS képernyő lefényképezése nem triviális NT-alapú operációs rendszert (pl. XP) futtató gépeken. Használják az alábbi segédprogramot.A szigorlatok rendje

A szigorlatok írásbeli része (Neptun jelentkezési dátum) hétfő reggel 8.00-kor kezdődik a D104-es teremben.

A szóbeli vizsga szerdán reggel 9.00-kor kezdődik. (A szóbeli vizsgák helyét az írásbeli időpontban közöljük!)

Az írásbeli és a szóbeli viszga egy időpontnak számít! Aki (sikeres írásbeli után) nem jelenik meg a szerdai szóbelin, a Neptunban NJM-es elégtelent kap, a következő időpontban csak utóvizsga jelleggel vizsgázhat.
Az elégtelentől különböző részeredmények a következő vizsgára továbbvihetőek.


Hallgatói belépés :

Első alkalommal kérem regisztrálja adatait! Ezután a feladatválasztás- és eredményoldal elérhető lesz!
A CV-s és EF-es hallgatók feltétlenül olvassák el a nekik szóló részt (lásd: fent)!

© Széchenyi István Egyetem, 2004-2007.
Bauer Péter e. adjunktus; Varjasi Norbert e. tanársegéd; További információ: